Warsztaty

Praktyczny trening umiejętności

Na naszych warsztatach aż 75% czasu stanowią symulacje rozmów.

Kluczową rolę w procesie uczenia mają coachowie, którzy prowadzą mikrogrupy ćwiczeniowe (max 4 osoby), dostarczając każdemu uczestnikowi indywidualnych feedbacków i wskazówek.

Uczestnicy pracują na przykładach z własnej praktyki biznesowej, dzięki czemu po warsztacie mają wiedzę i umiejętności gotowe do wdrożenia.

Jakie umiejętności trenujemy

Na naszych warsztatach trenujemy 3 kluczowe umiejętności (core skills), które pozwalają budować więź emocjonalną i zaufanie w relacjach zarówno biznesowych jak i osobistych.

Story Building
Wykorzystujemy do tego architekturę historii tzw. „storyboard” i karty Story Seekers™. Te narzędzia pozwalają na budowanie zwięzłych opowieści (standardowa historia ma 90 sekund), które jasno przekazują nasze przesłania (są zrozumiałe) i prowadzą słuchającego do wyciągania własnych wniosków i szybkiego podjęcia decyzji (są przekonywujące).

Storytelling
Ćwiczenie tej umiejętności pozwala na wypracowanie własnego stylu w komunikowaniu się za pomocą historii. Uczestnicy warsztatów, pod okiem coachów opowiadają historie w różnych kontekstach (sprzedaż, rekrutacja, marketing, przewodzenie). Są to zarówno historie osobiste (kim jestem, co doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem, kogo reprezentuję i dlaczego, co mi się nie udało czyli bardzo ważna dla budowania zaufania historia porażki), jak i historie biznesowe (historia sukcesu klienta, któremu pomogłem, historie innowacji, historie założycielskie).

Story Tending
To kluczowa umiejętność w budowaniu więzi i zaufania w każdym obszarze: sprzedaży, marketingu, zarządzania biznesem i zespołem. Na naszych warsztatach ćwiczymy nie tylko umiejętność słuchania konsultacyjnego, ale przede wszystkim empatycznego: pogłębiania zrozumienia, „wchodzenia w buty” drugiej osoby, odzwierciedlania emocji, uważności i obecności. Uczymy wysłuchania poprzedzającego dawanie rozwiązań. To w konsekwencji czyni te rozwiązania trafniejszymi i lepiej akceptowanymi.

Po naszych warsztatach Twój zespół będzie umiał
  • przedstawiać siebie, firmę, ofertę, pomysły i doświadczenia w formie angażujących opowieści
  • opowiadać z pasją, budując autentyczność i wiarygodność
  • słuchać z empatią i skłaniać rozmówcę do otwartości i szczerości
  • budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu
  • dzielić się opowieściami swoich klientów i wspólnie budować ich bibliotekę dostępną dla wszystkich w organizacji i do wykorzystania na różnych etapach cyklu sprzedaży i obsługi klientów
W ramach naszych projektów doradczo-rozwojowych trenujemy powyższe umiejętności adekwatnie do istotnych dla klienta procesów

W projektach dla szefów sprzedaży wpisujemy nasze „core skills” w proces zakupowy klienta i realizujemy warsztat “Customer Hero Selling”, którego treścią są rozmowy handlowe budujące zaufanie

W projektach dla liderów organizacji nasze „core skills” wpisujemy w proces komunikowania zmian, nowej strategii, budowania kultury organizacyjnej i realizujemy warsztat “Story Seekers w przywództwie” poświęcony komunikacji budującej zaufanie i pozwalającej stać się autentycznym liderem dla swojego zespołu.

W projektach dla szefów marketingu wpisujemy kluczowe umiejętności w proces transformacji do marketingu doświadczeń, komunikowania strategii marketingowej, integracji działań marketingowo-sprzedażowych i realizujemy warsztat “Story Seekers w marketingu” czyli trening komunikacji marketingowej budującej zaufanie .

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zadzwoń lub napisz do nas.
Scroll to top