Warsztaty

oparte na globalnej, licencjonowanej metodzie Mike Bosworth Leadership

Warsztaty i treningi prowadzone są w oparciu o niezwykle skuteczną metodę „experiential learning”, czyli uczenia się dzięki doświadczaniu.

Każdy uczestnik trenuje i rozwija swoje umiejętności komunikacji w ćwiczeniach symulacji rozmów i prezentacji,  otrzymując każdorazowo feedback 360 stopni, od coachów Story Seekers i innych uczestników. Po warsztatach każdy uczestnik ma nie tylko nowe narzędzia, ale też umiejętności i wiarę w ich zastosowanie w realnych sytuacjach zawodowych.

CORE SKILLS

Na naszych warsztatach trenujemy 3 kluczowe umiejętności (core skills), które pozwalają
budować więź emocjonalną i zaufanie w relacjach zarówno biznesowych jak i osobistych.

STORY BUILDING Wykorzystujemy do tego strukturę historii tzw. „storyboard” i karty Story Seekers™. Te narzędzia pozwalają na budowanie zwięzłych opowieści (standardowa historia ma 90 sekund), które jasno przekazują nasze przesłania (są zrozumiałe) i prowadzą słuchającego do wyciągania własnych wniosków i szybkiego podjęcia decyzji (są przekonywujące).
STORYTELLING Ćwiczenie tej umiejętności pozwala na wypracowanie własnego stylu w komunikowaniu się za pomocą historii. Uczestnicy warsztatów, pod okiem coachów opowiadają historie w różnych kontekstach (sprzedaż, rekrutacja, marketing, przewodzenie). Są to zarówno historie osobiste, jak i historie biznesowe. Uczestnicy uczą się opowiadać historie, które poruszają i angażują odbiorcę, dzięki harmonizacji warstwy werbalnej i niewerbalnej, tj. tempo, intonacja, mimika, gestykulacja, kontakt wzrokowy.
STORY TENDING To kluczowa umiejętność w budowaniu więzi i zaufania w każdym obszarze: sprzedaży, marketingu, zarządzania biznesem i zespołem. Na naszych warsztatach ćwiczymy nie tylko umiejętność słuchania konsultacyjnego, ale przede wszystkim empatycznego: pogłębiania zrozumienia, „wchodzenia w buty” drugiej osoby, odzwierciedlania emocji, uważności i obecności. Uczymy wysłuchania poprzedzającego dawanie rozwiązań. To w konsekwencji czyni te rozwiązania trafniejszymi i lepiej akceptowanymi.
W ramach naszych projektów doradczo-rozwojowych trenujemy powyższe umiejętności adekwatnie do istotnych dla klienta procesów
DLA SZEFÓW SPRZEDAŻY W projektach dla szefów sprzedaży wpisujemy nasze „core skills” w proces zakupowy klienta i realizujemy warsztat “Story Seekers w sprzedaży B2B”, którego treścią są rozmowy handlowe budujące zaufanie.
DLA LIDERÓW ORGANIZACJI W projektach dla liderów organizacji nasze „core skills” wpisujemy w proces komunikowania zmian, nowej strategii, budowania kultury organizacyjnej i realizujemy warsztat “Story Seekers w zmianie” oraz “Story Seekers w budowaniu zespołów” poświęcony komunikacji budującej zaufanie i pozwalającej stać się autentycznym liderem dla swojego zespołu.
DLA SZEFÓW MARKETINGU W projektach dla szefów marketingu wpisujemy kluczowe umiejętności w proces transformacji do marketingu doświadczeń, komunikowania strategii marketingowej, integracji działań marketingowo-sprzedażowych i realizujemy warsztat “Story Seekers w marketingu”, czyli trening komunikacji marketingowej budującej zaufanie, a także warsztat “Story Seekers w Fundraisingu” dla działów marketingu w organizacjach pozarządowych.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zadzwoń lub napisz do nas.

Scroll to top