Warsztaty dla liderów

W jaki sposób komunikować się z zespołem, aby być autentycznym i budzić zaufanie? Czy z cechami lidera trzeba się urodzić, a może da się je wypracować? Z tymi pytaniami, na warsztat Story Seekers, przyszli młodzi liderzy z Unilever. Podczas całodniowego szkolenia dla 50 liderów z Polski, Łotwy, Litwy, Estonii, Mołdawii i Węgier, wypracowaliśmy odpowiedzi na te pytania.

Warsztaty otworzyliśmy pytaniem “Czego oczekujesz od warsztatu?”, odpowiedzi było wiele, jednak najważniejsze z nich to:

  • jak zarządzać czasem
  • jak wzbudzać zaufanie i inspirować swój zespół
  • czy istnieje uniwersalna struktura budowania i opowiadania historii
  • w jaki sposób ciekawie opowiadać historie biznesowe
  • jak zbudować zaufanie w komunikacji

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym i przestawieniu struktury budowania historii, każdy uczestnik, używając kolorowych kartek, zbudował i opowiedział swoją historię osobistą. Dzięki tej historii, osoby biorące udział w warsztacie poznały się lepiej i nawiązały osobiste relacje w swoim gronie.

Drugie ćwiczenie dotyczyło już sfery biznesowej, jednak schemat budowania i opowiadania historii nie zmienił się, co ułatwiło zebranym liderom szybciej i z większym zrozumieniem zbudować historię biznesową. Oczywiście po każdej historii, uczestnicy otrzymywali od swojej grupy i trenera feedback, który dotyczył sposobu opowiadania, ekspresji oraz użycia emocji zawartych w komunikacji.

Uczestnicy chętnie podzielili się również swoimi historiami na forum. Historie te dotyczyły Mentora, osoby, która zainspirowała ich do jakieś zmiany, osoby, którą darzą zaufaniem.

Całodniowe warsztaty zakończyliśmy podsumowaniem, a uczestnicy podzielili się swoimi wnioskami:

  • bardzo ważne są emocje, autentyczność i zaufanie w komunikacji
  • nie bójmy się dzielić się swoimi historiami
  • storytelling, to najlepsze narzędzie do komunikacji
  • zarządzanie czasem jest ważne podczas opowiadania historii

Wychodząc z warsztatu, każdy uczestnik miał możliwość podziękowania osobie, którą najbardziej docenił w ciągu tego dnia. My również zostaliśmy docenieni!

Jeżeli Ty również chcesz nauczyć się skutecznej komunikacji wykorzystującej storytelling, napisz do nas, porozmawiajmy.Scroll to top