TELLaSTORY – storytelling for primary schools

POLSKI

Storytelling w szkołach podstawowych?

Tak! Dowiedz się więcej o TELLaSTORY.

Projekt TELLaSTORY  proponuje holistyczne podejście, włączając innowacyjną metodę opowiadania historii StorySeekers® do praktyki nauczania i uczenia się, poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu dla szkół podstawowych. Dzięki temu podejściu zaangażujemy całe środowisko szkolne w praktyczne korzystanie z idei storytellingu: dyrekcję, edukatorów, nauczycieli i uczniów.

Celem projektu jest stworzenie, do sierpnia 2023 roku, warunków do zaimplementowania kompleksowego Programu TELLaSTORY w szkołach podstawowych, wykorzystując do tego metodę Story Seekers®. Chcemy, aby uczenie się i nauczanie stało się zorientowane na kompetencje, było bardziej atrakcyjne i efektywne.

Zobacz wideo i dowiedz się więcej.

 

ENGLISH

Storytelling in primary schools?

Yes! Learn more about TELLaSTORY.

TELLaSTORY project proposes a holistic approach, by introducing storytelling into teaching and learning practice, through a comprehensive TELLaSTORY Program for schools. It engages the whole school environment, including teachers educators, principals, teachers, and students.
The project aim is to create conditions, by August 2023, for implementation of the comprehensive TELLaSTORY Program for primary schools, based on the Story Seekers® method into teaching and learning practice, to make both teaching and learning more competence-oriented, attractive, and effective.

Watch our videos and learn more.

Więcej informacji? | More information?

Masz pomysł dotyczący wprowadzenia storytellingu do szkół podstawowych, a może chcesz być częścią projektu TELLa STORY? Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji, wypełnij krótki kwestionariusz. Bądźmy w kontakcie!

Do you have ideas on how to implement storytelling in primary schools? Do you want to be a part of the TELLaSTORY project? If you want to learn more, complete our short questionnaire. Stay in touch!

 

 

Scroll to top