Konrad Schroeder

Konrad Schroeder - profilowe

Master Story Seeker

Działalność szkoleniową prowadzi od 2005 roku realizując programy szkoleniowe z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych. Pracuje w oparciu o metody aktywnej edukacji, bazując na przekonaniu, iż najcenniejsza jest wiedza zdobyta empirycznie. W oparciu o brzmienie tej zasady działa na rzecz rozwoju kompetencji osobistych swoich klientów, tak  poprzez treningi grupowe jak i indywidualne konsultacje. Mottem przewodnim pracy zawodowej Konrada jest przekonanie, iż „najefektywniej wykonujemy pracę, która jest naszą pasją” i to właśnie w myśl tych słów realizuje się jako trener i konsultant.

Konrad to osoba kompetentna i świadoma swojej wiedzy, potrafi w bardzo efektywny sposób przekazać ją uczestnikom swoich szkoleń, dbając jednocześnie o to by nauka była przyjemnością. Metody pracy jakie proponuję (gry symulacyjne, case study, praca w małych grupach) motywują do aktywności i dają przyjemność osobistego doświadczania omawianych procesów .

 

Zakresami merytorycznymi pracy Konrada jest przede wszystkim efektywna komunikacja interpersonalna i jej wykorzystanie w takich obszarach jak:

  • stawianie celów i efektywność osobista
  • przywództwo i motywowanie
  • zarządzanie zespołem zadaniowym,
  • zarządzanie sobą w czasie
  • asertywność jako postawa
  • team building
  • wystąpienia publiczne i autoprezentacja
  • tworzenie trwałych relacji z klientem

Ścieżka kariery zawodowej Konrada jest bogata i urozmaicona akcentami z różnych branż. Pracował między innymi w ogólnopolskim wydawnictwie, firmach event’owych, kierował poradnią promocji zdrowia, gdzie między innymi współtworzył społeczne kampanie prozdrowotne. Od 5 lat, jako doświadczony trener, stale współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi.

Poza działaniami szkoleniowymi, swoje kompetencje interpersonalne Konrad wykorzystuje, także w obszarze realizacji i prowadzenia event’ów –  kampanii społecznych, wydarzeń kulturalnych, targów i zawodów sportowych, a także koncertów i konferencji. Prywatnie pasją Konrada jest szermierka historyczna, a przede wszystkim tradycje pojedynkowe szablą polską. Od 2010 roku trenuje szermierkę w szabli Go-Now, a od 2011 roku współorganizuje, prowadzi i walczy w Mistrzostwach Ogólnopolskich. Od 2002 roku stale współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów Psychologii, którego członków wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem.

W gronie Klientów, dla których Konrad miał przyjemność prowadzić szkolenia znaleźć możemy: Astra Zeneca, LSI Software, Specjalną Łódzką Strefę Ekonomiczną, Uniqa, Asseco Polska, Narodowe Centrum Kultruty, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, PKO BP, KGHM Polska Miedź, PZU, Ambasada Nowej Zelandii, Hamilton Sundstrand Wrocław – United Technologies Company, Poczta Polska, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Coats Polska.