BLOG

Storytelling w przywództwie

Warsztat komunikacji w biznesie opartej na zaufaniu

Rozwiń kompetencje komunikacji pozwalającej stać się autentycznym liderem i wiarygodnym partnerem biznesowym dzięki metodzie Story Seekers certyfikowanej przez Mike Bosworth Leadership™

Dla kogo jest ten warsztat?

 • Członków Zarządów
 • Właścicieli firm
 • Dyrektorów wyższego szczebla
 • Liderów zespołów międzynarodowych

Do czego możesz wykorzystać warsztat?

 • Komunikacja strategii
 • Budowa kultury organizacji opartej na wartościach i zaufaniu
 • Inspirowanie ludzi nową wizją przyszłości
 • Motywowanie ludzi do osiągania najlepszych wyników

Storytelling w przywództwie - korzyści

 • budujesz trwalsze, bo głębsze relacje z klientami i partnerami biznesowymi
 • potrafisz opowiadać z pasją, inspirować pracowników i angażować klientów w swoją historię
 • budujesz głębsze relacje z pracownikami, pozwalające na wzajemną otwartość i zdolność do szczerej rozmowy o obiekcjach i obawach
 • włączasz storytelling w kulturę organizacji, dzięki czemu także Twój zespół umie opowiadać z pasją i angażować w waszą historię klientów i partnerów biznesowych
 • zwiększasz skuteczność angażowania pracowników jako ambasadorów marki
Uczestnicy powiedzieli nam

Podczas warsztatów Story Seekers® mogłem doświadczyć zupełnie odmiennego podejścia - przekonać się jak może on działać na wszystkich poziomach komunikacji zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Najważniejszą jednak różnicą jest tu praktyczny cel sprzedażowy. Warsztaty Story Seekers® uzmysławiają, że cały proces ten może być spójny i dużo bardziej efektywny, jeśli konsekwentnie trzymamy się kilku sprawdzonych zasad.

Marek Staniszewski

założyciel, Heuristica

Podczas inspirujących warsztatów miałem okazję zaobserwować, jak niesamowicie szybko można zbudować zaufanie dzięki metodologii Mike'a, która jest niezwykle ważna w mojej codziennej pracy. Bez wątpienia wykorzystam narzędzia Story Seekers® w codziennej pracy, zarówno do inspirowania i budowania zaangażowanych zespołów, jak i do pracy z klientami na różnych poziomach (technicy, sprzedawcy). Pozytywne przesłanie płynące z tej formy dialogu zmniejsza stres i zachęca drugą osobę do refleksji, co jest, moim zdaniem, kluczowe dla skutecznego działania.

Mariusz Megier

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, ORGADATA East Europe
TRENING STORYTELLING DLA LIDERÓW w 3 krokach
KROK 1

Budowanie i opowiadanie historii

 

Wyjdziesz z:

 • własnymi historiami biznesowymi (historie założycielskie; innowacji; sukcesu klienta, któremu pomogłem) oraz osobistymi (kim jestem, co doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem; kogo reprezentuję; lekcje z porażek) zbudowanymi i przećwiczonymi zgodnie z systemem kart Story Seekers,
 • znajomością metody i umiejętnością opowiadania różnych typów historii w zależności od relacji biznesowej (klient, potencjalny klient, partner, pracownik, zespół)
 • indywidualnym feedbackiem rozwojowym w zakresie komunikacji opartej na zaufaniu
KROK 2

Empatyczne wysłuchiwanie historii i ich odzwierciedlanie

 

Wyjdziesz z:

 • umiejętnością prowadzenia rozmowy o problemach, wyzwaniach i potrzebach klienta / pracownika bez sztywnych scenariuszy
 • umiejętnością empatycznego słuchania, bez "agendy" i wywierania presji na klienta / pracownika
 • umiejętnością odzwierciedlania tego, co słyszysz (model Connected Listening)
 • umiejętnością wykorzystania historii do redukcji obaw i zaadresowania obiekcji partnera relacji
 • zrozumieniem modelu budowania zaufania i więzi emocjonalnej w relacjach biznesowych i osobistych
KROK 3

Więź i wpływ

 

Wyjdziesz z:

 • zestawem narzędzi i historii gotowych do wykorzystania w inspirującym przywództwie oraz nawiązywaniu i rozwijaniu relacji biznesowych opartych na zaufaniu wewnątrz i na zewnątrz organizacji

Praktyczny trening

Warsztat ma charakter treningu umiejętności, co oznacza, iż 75% czasu stanowią ćwiczenia własne i grupowe oraz wnioski uczestników.

Mają przez to wymiar niezwykle praktyczny, nakierowany na ćwiczenie historii biznesowych i osobistych w różnych kontekstach sprzedażowych. Uczestnicy pracują na własnych case'ach, dzięki czemu od razu wdrażają zdobywaną wiedzę.

Trening wewnętrzny prowadzony jest przez coachów - facylitatorów, którzy prowadzą mikro-grupy ćwiczeniowe (max 4 osoby) - dostarczając każdemu uczestnikowi indywidualnych feedbacków i wskazówek.

Chcesz dowiedzieć się więcej o warsztacie Storytelling w przywództwie?

Napisz do nas, to nic nie kosztuje!Potrzebujesz zwiększyć efektywność rozmów handlowych? Sprawdź Customer Hero Selling
Scroll to top