Dyrektor sprzedaży

Najczęstsze wyzwania:

 • Za mała aktywność handlowców w otwieraniu cyklu zakupowego z nowymi klientami, wchodzeniu na nowe rynki
 • Za mały lejek sprzedażowy, za mało kontaktów z nowymi prospektami i za duży optymizm w szacowaniu kontraktów, co generuje ryzyko niedowiezienia wyniku sprzedażowego
 • Handlowcy dobrze przedstawiają stronę funkcjonalną produktów i usług (cech, korzyść, zaleta), a słabo rozumieją i komunikują wizję zakupową klienta
 • Handlowcy zbyt często posługują się językiem technologicznym, branżowym, specjalistycznym
 • Handlowcy koncentrują się na produkcie/ usłudze, a nie na kliencie
 • Brak lub słaba komunikacja i kooperacja z działem marketingu w zakresie docierania do potencjalnych klientów
 • Handlowcy przeszli wiele szkoleń taktycznych i narzędziowych, ale nadal chcą się rozwijać i doskonalić, szczególnie w zakresie rozwoju osobistego (komunikacji, wpływu, empatii, budowania zaufania)

 


Jak odpowiadamy na te wyzwania


SALES EFFECTIVENESS PROGRAM Sales conversations

 • pomagamy handlowcom w inicjowaniu cyklu zakupowego z nowymi prospektami
 • pomagamy w kształtowaniu empatii i budowaniu relacji i zaufania na wstępnym etapie kontaktów z potencjalnym klientem
 • uczymy modelu konwersacji handlowych, który pomaga w budowaniu zaciekawienia, dzieleniu się insightami, pokazywaniu nowych szans rozwojowych, generowaniu i weryfikowaniu możliwych wizji zakupowych
 • pokazujemy jak przekuć dotychczasowe case’y klienckie (przykłady wdrożeń) na historie budzące zainteresowanie u nowych prospektów

Masz pytanie – napisz do nas:

Polecamy dodatkowe materiały

pipelineBez tytułu